Blog

บ้านดอยดินแดง แหล่งผลิตเซรามิก ของฝากล้ำค่าจากเมืองเชียงราย

‘คุ้มดอยดินแดง’ แหล่งผลิตเซรามิกที่ขึ้นชื่อ ถือเป็นของฝากล้ำค่าจากเมืองเชียงราย คุ้มดอยดินแดง หรือ บ้านดอยดินแดงแห่งนี้ เป็นทั้งบ้าน สตูดิโอ และโรงงานของอาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินเซรามิกระดับนานาชาติ ที่ได้นำวิชาความรู้จากการร่ำเรียนศิลปะเครื่องปั้นมาจากเกาะคิวชู มาผสมผสานในงานเครื่องปั้นและเซรามิก

วัดพระธาตุจอมกิตติ

วัดพระธาตุจอมกิตติ ปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสนแห่งนี้เชื่อกันว่า ถูกสร้างมากว่า 1,000 ปี บางจารึกก็เล่าขานว่า เมื่อตอนที่พระพุทธองค์ได้เสด็จมา ณ ที่นี้ พระองค์ได้ทรงดึงพระเกศาและประดิษฐานไว้ที่พระธาตุจอมกิตติ แล้วพระองค์ทรงพยากรณ์ว่า แว้นแคว้นแห่งนี้จะคงสืบพระพุทธศาสนาดำรงได้ครบ 5,000 ปี

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน เชียงราย

เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ ที่ได้จากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสน และ พื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปศิลาจารึกจากเชียงแสน และ จากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี

1 2