วัดพระธาตุจอมกิตติ

วัดพระธาตุจอมกิตติ ปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสนแห่งนี้เชื่อกันว่า ถูกสร้างมากว่า 1,000 ปี

บางจารึกก็เล่าขานว่า เมื่อตอนที่พระพุทธองค์ได้เสด็จมา ณ ที่นี้ พระองค์ได้ทรงดึงพระเกศาและประดิษฐานไว้ที่พระธาตุจอมกิตติ แล้วพระองค์ทรงพยากรณ์ว่า แว้นแคว้นแห่งนี้จะคงสืบพระพุทธศาสนาดำรงได้ครบ 5,000 ปี

และบางจารึกก็เล่าว่า พระธาตุจอมกิตติถูกสร้างโดยพระเจ้าพังคราช เมื่อปี พ.ศ. 1481 เมื่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้พระบรมธาตุมา จากพระพุทธโฆษาจารย์ที่เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาจากลังกา

นับแต่นั้นมา พระธาตุจอมกิตติ จึงเป็นสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสนเสมอมานับ 1,000 ปี ไม่ว่าจะเปลี่ยนผ่านยุคสมัยและการปกครองมามากมายหลายชั่วอายุคนเลยก็ตาม

นักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งชาวเมืองเชียงแสนเอง ต่างแวะเวียนมาสักการะองค์พระธาตุจอมกิตติ ด้วยความเชื่อว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิษฐานท่านจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญ สมหวังได้เป็นเจ้าคนนายคนแก่ผู้ที่มากราบไหว้นั่นเอง

เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.30 – 17.00 น.

การเดินทาง : วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่ทางหลวง 1290 อยู่ถนนเลียบแม่น้ำเชียงแสน – เชียงของ เป็นเลียบแม่น้ำโขง ใกล้เคียงกับวัดพระธาตุผาเงา ห่างจากตัวอำเภอเมืองเชียงแสนเพียง 1.5 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือใช้บริการรถสองแถวจากตัวอำเถอเมืิงเชียงแสนได้เช่นเดียวกัน

Google Map : https://goo.gl/maps/oR8gfhgYdrj