วัดพระธาตุจอมกิตติ

วัดพระธาตุจอมกิตติ

วัดพระธาตุจอมกิตติ ปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสนแห่งนี้เชื่อกันว่า ถูกสร้างมากว่า 1,000 ปี บางจารึกก็เล่าขานว่า เมื่อตอนที่พระพุทธองค์ได้เสด็จมา ณ ที่นี้ พระองค์ได้ทรงดึงพระเกศาและประดิษฐานไว้ที่พระธาตุจอมกิตติ แล้วพระองค์ทรงพยากรณ์ว่า แว้นแคว้นแห่งนี้จะคงสืบพระพุทธศาสนาดำรงได้ครบ 5,000 ปี