พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน เชียงราย

เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ ที่ได้จากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสน และ พื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปศิลาจารึกจากเชียงแสน และ จากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี