สามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ

ที่มาของชื่อสามเหลี่ยมทองคำนี้ มาจากยุคที่พม่าถูกอังกฤษยึกครอง และลาวถูกฝรั่งเศสยึดครอง จึงมีการทำการค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากัน โดยทางฝั่งพม่า มีสินค้าเป็น ผ้าแพร สินค้าจากจีน กระทะทองเหลือ และฝิ่น นำมาและเปลี่ยนเป็น ผ้าไหม ทองคำแผ่น และทองคำแท่งจากพ่อค้าฝั่งลาว ทำให้บริเวณนี้คึกคักและรุ่งเรื่องมาก จากการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยทองคำนี้ทำให้ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า “สามเหลี่ยมทองคำ”