วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง เจดีย์ 9 ชั้นประดุจสรวงสวรรค์กลางเมืองเชียงราย

เจดีย์ 9 ชั้นประดุจสรวงสวรรค์กลางเมืองเชียงราย พร้อมความงดงามของเจ้าแม่กวนอิมจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำให้วัดห้วยปลากั้ง กลายเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวต้องแวะเวียนกันมามากมาย เมื่อเจดีย์ 9 ชั้นแห่งนี้ได้สร้างสำเร็จเสร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยใช้ระยะเวลาสร้างทั้งสิ้นกว่า 999 วัน จึงดำเนินโครงการสร้างเจ้าแม่กวนอิมจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงพระวิหารที่มีความงดงามตระการตา