วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

ด้วยองค์พระเจดีย์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ ณ กำแพงเมืองเชียงแสน สูงกว่า 88 เมตร ฐานกว้างกว่า 24 เมตร ชาวเมืองเชียงแสนจึงเรียกโบราณแห่งนี้ว่า “วัดพระธาตุเจดีย์หลวง” สร้างเมื่อ พ.ศ. 1887 โดยพระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนาไท