วัดพระธาตุผาเงา

วัดพระธาตุผาเงา

วัดพระธาตุผาเงาแห่งนี้ เกิดจากการค้นพบพระพุทธรูปภายในถ้ำผาเงา ณ บริเวณ ดอยจันทร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2519 เนื่องด้วยปากถ้ำที่ถูกปิดไว้นาน ทำให้บริเวณนั้นจึงเป็นพื้นที่ป่าถ้ำรกทึบ แต่ก็เต็มไปด้วยซากโบราณวัตถุกระจัดกระจาย จึงมีการสำรวจเข้าไปภายในถ้ำ จนพบพระพุทธรูปที่มีลักษณะสวยงามมาก เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย โดยเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย พระรัศมีเป็นเปลว มีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 1 เมตร และสูงประมาณ 1.5 เมตร