ร้านกาแฟ ดอยผาฮี๊

ร้านกาแฟ ดอยผาฮี๊

ดอยผาฮี๊เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ดำ ในอดีตนั้นถางป่าจนหัวโล้นเพื่อปลูกฝิ่น ข้าวโพด เป็นอาชีพหลัก แต่เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุงเข้ามาเมื่อปี 2531 ได้มีการสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและป่าไม้ ไม่ทำลายทรัพยากรในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมให้ปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าทดแทนการปลูกฝิ่น ด้วยความเหมาะสมของพื้นที่และการดูแลอย่างดีของชาวบ้าน ผลผลิตกาแฟจึงมีคุณภาพเยี่ยมทัดเทียมกาแฟต่างประเทศ และมีความหอมกลมกล่อมเฉพาะตัว