คุ้มดอยดินแดง

บ้านดอยดินแดง แหล่งผลิตเซรามิก ของฝากล้ำค่าจากเมืองเชียงราย

‘คุ้มดอยดินแดง’ แหล่งผลิตเซรามิกที่ขึ้นชื่อ ถือเป็นของฝากล้ำค่าจากเมืองเชียงราย คุ้มดอยดินแดง หรือ บ้านดอยดินแดงแห่งนี้ เป็นทั้งบ้าน สตูดิโอ และโรงงานของอาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินเซรามิกระดับนานาชาติ ที่ได้นำวิชาความรู้จากการร่ำเรียนศิลปะเครื่องปั้นมาจากเกาะคิวชู มาผสมผสานในงานเครื่องปั้นและเซรามิก