สามเหลี่ยมทองคำ

เขตแบ่งดินแดนระหว่าง ไทย ลาว และพม่า ซึ่งคุณสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงและดินแดนของทั้ง 3 ประเทศได้อย่างชัดเจน

ที่มาของชื่อสามเหลี่ยมทองคำนี้ มาจากยุคที่พม่าถูกอังกฤษยึกครอง และลาวถูกฝรั่งเศสยึดครอง จึงมีการทำการค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากัน โดยทางฝั่งพม่า มีสินค้าเป็น ผ้าแพร สินค้าจากจีน กระทะทองเหลือ และฝิ่น นำมาและเปลี่ยนเป็น ผ้าไหม ทองคำแผ่น และทองคำแท่งจากพ่อค้าฝั่งลาว ทำให้บริเวณนี้คึกคักและรุ่งเรื่องมาก จากการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยทองคำนี้ทำให้ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า “สามเหลี่ยมทองคำ


ในปัจจุบันบริเวณสามเหลี่ยมทองคำไม่ได้เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นเดิมแล้ว แต่เป็นจุดท่องเที่ยวชมทิวทัศน์และมาเยือนจุดชายแดนของสามประเทศ ทำให้มีกิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • การล่องเรือชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงและชมบรรยากาศของประเทศเพื่อนบ้าน
  • นมัสการพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ พระพุทธนวล้านตื้อ ที่ประดิษฐานกลางแจ้ง ณ สามเหลี่ยมทองคำ ที่สร้างขึ้นมาทดแทนองค์เดิมที่เชื่อว่าได้จมอยู่ใต้แม่น้ำโขง จากการพบเห็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กลางแม่น้ำโขงของชาวบ้าน และการพบ เสาวิหาร ในบริเวณดังกล่าว
  • ถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ และเดินเลือกซื้อสินค้าจากคนพื้นถิ่นในบริเวณนั้น

เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง
***จุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำ ด่าน ตม.เชียงแสน เวลาทำการ 8.30-18.00 น

การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 10 เส้นทางพหลโยธินไปสู่อำเภอแม่จัน เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1016 (แม่จัน-เชียงแสน) ระยะทาง 29 กิโลเมตร ก่อนถึงกำแพงเมืองเกาเชียงแสนเลี้ยวซ้ายที่ สี่แยกบายพาส หรือเลือก ผ่านเส้นทางอำเภอเชียงแสน จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบน้ำโขงอีก 12 กิโลเมตร

Google Map : https://goo.gl/maps/Z79guVoMajp