วัดห้วยปลากั้ง เจดีย์ 9 ชั้นประดุจสรวงสวรรค์กลางเมืองเชียงราย

เจดีย์ 9 ชั้นประดุจสรวงสวรรค์กลางเมืองเชียงราย พร้อมความงดงามของเจ้าแม่กวนอิมจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำให้วัดห้วยปลากั้ง กลายเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวต้องแวะเวียนกันมามากมาย

แต่เดิมวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดร้าง คณะศรัทธาบ้านห้วยปลากั้งจึงได้ร่วมแรงร่วมใจริเริ่มกันก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและพัฒนาวัดร้างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ วัดห้วยปลากั้ง และพัฒนาปรับปรุงวัดแห่งนี้ ด้วยการเริ่มต้นก่อสร้างเจดีย์ 9 ชั้น ตามที่นิมิตเมื่อตอนมาจำวัดแห่งนี้เป็นครั้งแรก
โดยภายในของเจดีย์ มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลัก ด้วยไม้จันทร์หอมจาก จีน อินเดีย และพม่า ตั้งอยู่ตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้จันทร์หอม ประดิษฐานเป็นจำนวนมากอยู่ประจำชั้นในแต่ละชั้นภายในเจดีย์แห่งนี้

เมื่อเจดีย์ 9 ชั้นแห่งนี้ได้สร้างสำเร็จเสร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยใช้ระยะเวลาสร้างทั้งสิ้นกว่า 999 วัน จึงดำเนินโครงการสร้างเจ้าแม่กวนอิมจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงพระวิหารที่มีความงดงามตระการตา

นอกเหนือจากการพัฒนาให้วัดห้วยปลากั้งกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายแล้ว ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเดินทางมาเยี่ยมเยือนของเหล่านักท่องเที่ยว และพระอาจารย์พบโชคยังมีโครงการอีกมากมาย เช่น การรับซื้อสินค้าเกษตรที่มีราคาตกต่ำ เพื่อช่วยเหล่าให้ชาวเชียงรายมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เวลาเปิดให้เข้าชม : 07.00 – 21.30 น.

การแต่งกายเพื่อเข้าเยี่ยมชม : แนะนำเป็นกางเกงขายาว หรือกระโปรงที่คลุมเข่า และในส่วนของเสื้อ ควรเป็นเสื้อที่ไม่รัดรูป และไม่เป็นแขนกุด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสุภาพ และสวยงามเมื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่

การเดินทาง : สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางจากถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ผ่านห้าแยกอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำกกแล้วให้เลี้ยวซ้ายตรงบริเวณแยกไฟแดงเข้าสู่บ้านใหม่ตำบลริมกก มุ่งหน้าจนเจอ 3 แยก ให้เลี้ยวขวาไปทางตำบลแม่ยาว ผ่านไปประมาณ 1 กิโลเมตร สังเกตจากป้ายบอกทาง ทางเข้าวัดจะอยู่ฝั่งขวามือของถนน ขับไปตามเส้นทางที่ป้ายบอกไว้

Google Map : https://goo.gl/maps/PyzCttNtc1G2